Điều Khoản Dịch Vụ

Sửa đổi lần cuối: 7/23/2016


Việc sử dụng các dịch vụ từ MAXSERVER CO., LTD [sau đây gọi tắt là "MaxServer"] tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản được quy định dưới đây. Bạn có thể xem thêm về Chính Sách Bảo Mật và Chính Sách Sử Dụng (AUP) .

Khách hàng mang quốc tịch Việt Nam hiện tại đang ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, Khách hàng không mang quốc tịch Việt Nam nhưng đang thường trú tại Việt Nam, Khách hàng không mang quốc tịch Việt Nam nhưng sử dụng dịch vụ nằm trên máy chủ đặt tại Việt Nam đều phải tuân thủ luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và các điều khoản quy định trong hợp đồng dưới đây của MaxServer

1) Thiết Lập Tài Khoản / Email trong Tài Khoản

Chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản của bạn sau khi chúng tôi hoặc đối tác thanh toán trung gian của chúng tôi nhận được thanh toán, và đã vượt qua được bước kiểm tra gian lận. Đó là trách nhiệm của bạn để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, mà không phải là các địa chỉ email dưới các tên miền bạn vừa mua. Nếu có một vấn đề lạm dụng chính sách hoặc chúng tôi cần liên hệ với bạn, địa chỉ email chính trong tài khoản sẽ được sử dụng cho mục đích này. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo địa chỉ email trong tài khoản luôn được chính xác. Nếu bạn có một tên miền đăng ký với MaxServer, đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các thông tin liên lạc cho các tài khoản tên miền và tên miền của bạn là chính xác. MaxServer không chịu trách nhiệm cho một đăng ký bị mất hiệu lực do thông tin liên lạc không chính xác được gắn với các tên miền. Nếu bạn cần phải xác minh hoặc thay đổi thông tin này, bạn nên liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi qua email. Cung cấp thông tin liên lạc giả trong bất cứ trường hợp nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Trong các giao dịch mua máy chủ chuyên dụng hoặc các giao dịch có nguy cơ gian lận cao, nó là cần thiết để cung cấp các giấy tờ nhận dạng do chính phủ ban hành và có thể cả bản chụp hoặc scan của thẻ tín dụng đã được sử dụng trong đặt hàng. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này, đơn hàng có thể được coi là gian lận và sẽ bị hủy bỏ.

Chuyển Dữ Liệu Miễn Phí Từ Nơi Khác Về MaxServer

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn di chuyển trang web của bạn đến với chúng tôi. Tuy nhiên, việc di chuyển dữ liệu được cung cấp miễn phí kèm theo, và chúng tôi không thể đảm bảo về tính sẵn có, khả năng, hoặc thời gian cần thiết để việc chuyển dữ liệu hoàn thành. Mỗi công ty lưu trữ hosting có những cấu hình khác nhau, và một số nên tảng lưu trữ đã lưu dữ liệu trong một định dang không tương thích hoặc độc quyền của họ, điều đó là rất khó khăn và nếu không thể di chuyển toàn bộ dữ liệu từ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng với khả năng cao nhất của chúng tôi, nhưng trong một số trường hợp chúng tôi không thể hỗ trợ bạn trong việc di chuyển dữ liệu từ một máy chủ lưu trữ sử dụng công nghệ đã quá cũ.

Các dịch vụ di chuyển dữ liệu miễn phí chỉ có sẵn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và chỉ được áp dụng nếu công ty lưu trữ trước đó của bạn sử dụng cPanel. Nếu công ty lưu trữ của bạn sử dụng một bảng điều khiển không phải là cPanel, sẽ có một khoản phí di chuyển được áp dụng. Di chuyển dữ liệu khi đã hết 30 ngày miễn phí cũng sẽ phát sinh một khoản phí di chuyển được áp dụng; xin vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi với các thông tin chi tiết để nhận được một báo giá.

2) Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng xác nhận và đồng ý với MaxServer rằng , những thông tin trong tài khoản đăng ký mà bạn đã cung cấp và sẽ cung cấp tới chúng tôi cho các mục đích thiết lập và duy trì các dịch vụ là chính xác. Nếu khách hàng là cá nhân, khách hàng xác nhận và đồng ý với MaxServer rằng bạn phải từ 18 tuổi trở lên. MaxServer có thể dựa trên các thông tin của khách hàng đã được khai báo trong mục thông tin liên hệ khi đặt hàng cho đến khi khách hàng cung cấp một thông tin liên hệ mới trong tài khoản.

3) Chính Sách Không Khoan Nhượng Với Spam

Chúng tôi có một lập trường không khoan nhượng nhằm chống lại việc gửi e-mail không được yêu cầu, gửi email số lượng lớn, và thư rác. “Danh sách email” được mua hoặc được thu thập không được sự đồng ý của chủ tài khoản email cũng sẽ được coi là thư rác. Bất cứ người dùng nào gửi thư rác cũng sẽ dẫn đến tài khoản và các dịch vụ trên tài khoản bị chấm dứt với có hoặc không có thông báo báo trước.

Những trang web được quảng cáo qua SPAM (Spamvertised) sẽ không được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Quy định này bao gồm nhưng không giới hạn SPAM gửi qua fax, điện thoại, thư bưu điện, email, hoặc tin nhắn tức thời. Không một tổ chức nào đã được liệt kê trong danh sách ROKSO được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Bất kỳ tài khoản nào làm địa chỉ IP của chúng tôi bị liệt vào danh sách đen sẽ bị đình chỉ và/hoặc chấm dứt.

Gửi email số lượng lớn chỉ được chấp nhận trên dịch vụ VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng, và phải tuân thủ luật chống SPAM của quốc gia có máy chủ nơi website của bạn hoạt động.

MaxServer có quyền yêu cầu thay đổi hoặc vô hiệu hóa khi cần thiết bất kỳ trang web, tài khoản, cơ sở dữ liệu, hoặc các thành phần khác mà không tuân thủ các chính sách sử dụng dịch vụ, hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi trong các trường hợp khẩn cấp theo tình hình thực tế.

MaxServer có quyền tính phí cho chủ tài khoản đã gửi email không đúng chính sách, nên bị liệt vào danh sách đen một khoản phí loại khỏi danh sách đen (Blacklist) hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh cho việc loại bỏ khỏi danh sách đen. Lệ phí này sẽ được quyết định bởi MaxServer.

4) Thông Tin Thanh Toán

Bạn đồng ý cung cấp thanh toán phù hợp cho các dịch vụ nhận được từ MaxServer, thanh toán cần được hoàn thành và dịch vụ sẽ được cung cấp. Bạn đồng ý rằng cho đến khi và trừ khi bạn thông báo cho MaxServer việc bạn muốn hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ nhận được, các dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở định kỳ.

Hóa đơn thanh toán có thể được phát hành trước hoặc vào ngày thứ 7 trước khi dịch vụ hết hạn, và hóa đơn sẽ bị quá hạn khi qua ngày thứ 7 từ ngày hóa đơn được phát hành. Chúng tôi sẽ không thu phí thanh toán muộn, miễn là bạn thanh toán trước khi dịch vụ bị xóa khỏi hệ thống, nếu dịch vụ đã bị xóa, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ mới.

Tài khoản sẽ có 30 ngày (Dịch vụ Hosting) hoặc 7 ngày (Dịch vụ VPS) hoặc 3 ngày (Dịch vụ Dedicated Server) quá hạn sẽ bị hệ thống tự động xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. MaxServer có quyền xóa dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào sau khi hoá đơn của bạn quá hạn, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát dữ liệu do chấm dứt.

Nếu bạn muốn khôi phục lại tài khoản bị hủy bỏ hoặc nhận một bản sao lưu của một tài khoản bị đình chỉ, sẽ có một lệ phí 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng) nếu có một bản sao lưu có sẵn. Bất kỳ giá đặc biệt bạn đã có trên tài khoản cũ của bạn sẽ không được chuyển vào tài khoản mới, tất cả các tài khoản mới sẽ phải trả mức giá hiện tại trên trang web của chúng tôi.

MaxServer bảo lưu quyền thay đổi số tiền thanh toán hàng tháng và bất kỳ khoản phí khác bất cứ lúc nào.

Bất kỳ các khoản bồi hoàn (chargebacks) đối với MaxServer sẽ xảy ra một phí bồi hoàn 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

Là khách hàng của MaxServer, đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng thông tin thanh toán của bạn được cập nhật chính xác, và rằng tất cả các hoá đơn được nộp đúng hạn. Bạn đồng ý rằng cho đến khi và trừ khi bạn thông báo cho MaxServer việc bạn muốn hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ nhận được (bằng các phương tiện thích hợp được liệt kê trong phần điều khoản dịch vụ), các dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở định kỳ như khi bạn đăng ký, trừ trường hợp quy định tại văn bản của MaxServer. MaxServer có quyền gửi hóa đơn thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán trong thông tin của bạn đã cung cấp với chúng tôi.

5) Sao Lưu Và Mất Dữ Liệu

Việc bạn sử dụng dịch vụ này là nguy cơ duy nhất của bạn. Dịch vụ này được cung cấp cho bạn theo đúng trách nhiệm. MaxServer không chịu trách nhiệm cho các tập tin và / hoặc dữ liệu nằm trên tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho các tập tin và dữ liệu chuyển giao và duy trì tất cả các sao lưu thích hợp của các tập tin và dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ của MaxServer. Bạn có thể tạo ra các bản sao lưu của riêng bạn thông qua giao diện cPanel.

6) Hủy Dịch Vụ và Hoàn Tiền

MaxServer có quyền hủy bỏ, đình chỉ hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo.

Bất kỳ sự lạm dụng hỗ trợ quá mức bình thường các nhân viên của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào sẽ dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ của bạn mà không được hoàn trả.

Hủy bỏ dịch vụ phải được thực hiện trong khu vực quản lý dịch vụ của khách hàng. Để đến được khu vực này xin vui lòng làm theo các hướng: Client Area (Tài khoản)> Products/Services (Dịch vụ)> View Details (Vào dịch vụ bạn muốn hủy)> Request Cancellation (Hủy bỏ).

Khách hàng có thể hủy dịch vụ của họ bất cứ lúc nào trong tháng, hoặc lên lịch với chúng tôi một thời gian cụ thể khi bạn muốn ngừng một dịch vụ. Để tránh bị tính phí cho dịch vụ mà bạn muốn hủy, hãy chắc chắn bạn đã hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán tự động bạn đã thiết lập và cung cấp cho chúng tôi nhiều thông báo càng tốt trước khi hủy bỏ.

MaxServer cung cấp cho bạn 30 ngày hoàn tiền đầy đủ cho bạn trên dịch vụ Hosting và chứng chỉ SSL. Máy Chủ Ảo (VPS) sẽ có 3 ngày hoàn tiền đầy đủ cho bạn. Máy Chủ Riêng, Bản quyền phần mềm sẽ không được hoàn tiền.

Sẽ không được hoàn tiền trên các dịch vụ phụ như: phí khởi tạo, phí cài đặt dịch vụ, dịch vụ phụ như mua thêm địa chỉ IP, phí cài đặt phần mềm theo yêu cầu của khách hàng, các dịch vụ quản trị máy chủ, dịch vụ giám sát, bảo mật hoặc dịch vụ tên miền.

Chỉ có đơn hàng thành công đầu tiên của mỗi tài khoản là đủ điều kiện hoàn tiền. Ví dụ, nếu bạn đã có một tài khoản và đã từng có dịch vụ hoạt động trên tài khoản đó, bạn hủy dịch vụ hoặc không gia hạn dịch vụ, sau đó bạn đăng ký lại, bạn sẽ không đủ điều kiện cho một khoản hoàn lại hoặc nếu bạn đã mở một tài khoản thứ hai với chúng tôi.

Vi phạm các Điều khoản dịch vụ cũng sẽ không được hưởng chính sách hoàn trả.

7) Sử Dụng Tài Nguyên

7.1) Hosting
 Daemons/Servers/Shell: Trong mọi trường hợp là bạn được cho phép chạy bất kỳ chương trình, máy chủ hoặc biên dịch bất cứ điều gì hợp pháp trong tài khoản của bạn mà không cần xin phép trực tiếp từ quản lý của MaxServer. truy cập Shell có nghĩa là để được sử dụng duy nhất với việc sử dụng hệ thống tập tin cơ bản.

 Tài Nguyên Hệ Thống: Bạn không được phép sử dụng một số lượng quá nhiều tài nguyên hệ thống cho một khoảng thời gian dài. Nếu tài khoản của bạn được tìm thấy đang sử dụng một số lượng lớn các tài nguyên hệ thống, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn thêm thông tin. Trong những trường hợp chiếm quá nhiều, đình chỉ có thể cần thiết đến khi vấn đề có thể được giải quyết.

 Sử Dụng Cron: Bạn không được phép có cấu hình Cron trong khoảng thời gian dưới 1 phút một lần.

 Giới Hạn Tài Khoản: Bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn để sử dụng cá nhân nhưng không phải làm một nơi sao lưu để chứa sao lưu tự động hoặc các hoạt động có tính chất đó. Nếu bạn không chắc chắn nếu mục đích sử dụng của bạn vi phạm điều khoản này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể làm rõ điều đó cho bạn.

 Giới Hạn Inode: Tất cả các gói Hosting (ngoại trừ gói không giới hạn Pro) đều không giới hạn inode như những nhà cung cấp khác. VPS (Máy chủ ảo) và Dedicated Server (Máy chủ riêng) không có giới hạn inode.

 Sử Dụng Dung Lượng Lưu Trữ (Gói Không Giới Hạn): Tài khoản của bạn không được phép sử dụng như là một nơi để lưu trữ các bản sao lưu cho các tập tin từ nơi khác. Các bản sao lưu định kỳ của databases, websites…trên tài khoản đó là được phép mà không phải thông báo với chúng tôi. Việc sử dụng tài nguyên không giới hạn vào các mục đích lưu trữ, truyền tải các tệp tin, dữ liệu media xem như vi phạm thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ tài khoản nào được tìm thấy đang sử dụng quá nhiều và/hoặc sử dụng không hợp lý dung lượng ổ đĩa có thể được yêu cầu giảm bớt sử dụng hoặc sẽ dẫn tới việc đình chỉ/chấm dứt tài khoản. MaxServer có quyền đình chỉ/chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào đang lạm dụng tài nguyên hệ thống.

7.2) VPS (Máy Chủ Ảo)
 Chia Sẻ CPU/Cores (Fair Share CPU/Cores): Như trong tất cả các môi trường máy chủ ảo, tài nguyên CPU được chia sẻ giữa nhiều VPS. Nếu VPS của bạn thường xuyên chạy Full CPU và ảnh hưởng đến hiệu suất của máy chủ của khách hàng khác được chia sẻ trên cùng một máy chủ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn giảm thiểu sử dụng. Tải cao (Load) có thể do sử dụng cao CPU và/hoặc I/O (ghi đọc ổ đĩa). Tải cao có thể dẫn tới khởi động lại, tắt, và/hoặc đình chỉ VPS mà không phụ thuộc vào thời gian đã tải cao bao lâu.

 Dùng Riêng CPU/Cores (Dedicated CPU/Cores): Tất cả các VPS có Dùng Riêng CPU/Cores (Dedicated CPU/Cores) sẽ được quyền dùng toàn bộ tài nguyên được cấp, bao gồm CPUs, Ram… được cấp riêng cho Bạn và do đó không cần phải tuân theo hướng dẫn sử dụng hợp lý.

 Mạng và Ổ cứng (Network and I/O): Như trong tất cả các môi trường máy chủ ảo, mạng và tốc độ ghi đọc của ổ đĩa cứng (I/O) được chia sẻ giữa nhiều VPS. Nếu VPS của bạn được tìm thấy đã làm giảm tốc độ kết nối của các VPS khác, bạn sẽ được thông báo qua vé hỗ trợ và yêu cầu giảm thiểu sử dụng mạng của bạn. Những ai bị nhắm là mục tiêu bị tấn công thường xuyên và/hoặc tấn công gây rối có thể bị đình chỉ và/hoặc chấm dứt tài khoản. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép quét cổng (port scanning) hoặc tấn công UDP (UDP floods) từ mạng của chúng tôi. Tài khoản gửi tấn công floods, quét cổng (port scanning), và/hoặc tạo lưu lượng truy cập nhân tạo sẽ bị đình chỉ và/hoặc chấm dứt.

7.3) Dedicated Server (Máy Chủ Riêng)
Tất cả tài nguyên của Máy Chủ Riêng, bao gồm CPU, Ram, Mạng, I/O ổ đĩa… là cấp riêng cho Bạn và do đó không cần phải tuân theo hướng dẫn sử dụng hợp lý

8) Đình Chỉ/Chấm Dứt

 Đình chỉ dịch vụ: Khách hàng đồng ý rằng MaxServer có thể đình chỉ dịch vụ của khách hàng mà không thông báo và không có trách nhiệm nếu: (i)MaxServer có lý do hợp lý tin tưởng rằng các dịch vụ đang được sử dụng vi phạm chính sách sử dụng chấp nhận được (AUP); (ii) Khách hàng không hợp tác với các điều tra hợp lý của bất kỳ nghi ngờ vi phạm AUP; (iii))MaxServer có lý do hợp lý tin tưởng rằng việc đình chỉ dịch vụ là cần thiết để bảo vệ mạng hoặc các khách hàng khác, hoặc (iv)theo yêu cầu của một thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Khách hàng phải trả một khoản phí phục hồi hợp lý cho MaxServer nếu dịch vụ được phục hồi sau khi bị đình chỉ theo các khoản mục này.

 Chấm Dứt: Hợp đồng có thể được chấm dứt bởi khách hàng trước khi hết thời hạn ban đầu hoặc bất kỳ chu kỳ đã gia hạn mới mà không cần có thông báo hoặc không có trách nhiệm nếu MaxServer thất bại trong việc cung cấp dịch vụ phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng và không sửa chữa khắc phục được sự cố trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Khách hàng thông báo bằng văn bản mô tả sự cố thất bại với các chi tiết hợp lý. Hợp đồng có thể được chấm dứt bởi MaxServer trước khi hết thời hạn ban đầu hoặc bất kỳ chu kỳ đã gia hạn mới mà không cần có thông báo hoặc không có trách nhiệm trong các trường hợp sau: (i) qua bảy (7) ngày thông báo nếu Khách hàng quá hạn thanh toán của số tiền bất kỳ theo Hợp đồng; (ii) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản khác của Hợp đồng, bao gồm AUP, và không khắc phục vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản từ MaxServer mô tả các vi phạm trong chi tiết hợp lý; (iii)qua một (1) ngày thông báo nếu dịch vụ của Khách hàng đã sử dụng vi phạm một điều khoản quan trọng của Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được (AUP) hơn một lần, hoặc (iv)qua một (1) ngày thông báo nếu Khách hàng vi phạm Mục 2 (Thông Tin Khách Hàng) của Hợp đồng này. Mỗi bên có thể chấm dứt hợp đồng này khi thông báo trước mười (10) ngày nếu bên kia thừa nhận đang phá sản, không có khả năng thanh toán.

9) Pháp Luật/Chính Sách Sử Dụng (AUP)

Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và Chính Sách Sử Dụng của MaxServer (gọi tắt là “AUP”), đó là hướng dẫn được dẫn chiếu trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Những sửa đổi đối với AUP có hiệu lực bắt đầu từ lúc MaxServer thông báo tới Khách hàng có một sửa đổi đã được thực hiện, hoặc ngày đầu tiên của chu kỳ Gia hạn tiếp theo. Khách hàng đồng ý hợp tác với MaxServer để điều tra hợp lý của bất kỳ nghi ngờ vi phạm AUP. Trong trường hợp có tranh chấp giữa MaxServer và khách hàng liên quan đến việc giải thích của AUP, giải thích thương mại hợp lý của MaxServer sẽ là quyết định cuối cùng.

10) Đại Lý (Reseller): Trách Nhiệm Với Khách Hàng

Đại lý có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng của họ. MaxServer không cung cấp hỗ trợ cho những khách hàng của Đại lý chúng tôi. Nếu một khách hàng của Đại lý liên hệ chúng tôi, chúng tôi có quyền đặt tài khoản khách hàng vào danh sách chờ và chuyển đến đại lý sẽ giải quyết cho khách hàng của họ. Tất cả các yêu cầu hỗ trợ phải được thực hiện bởi đại lý thay mặt cho khách hàng của họ nhằm mục đích bảo mật. Đại lý cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được lưu trữ hoặc truyền tải trong tài khoản đại lý của họ và các hoạt động của khách hàng của họ. MaxServer sẽ yêu cầu mọi đại lý chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của khách hàng của họ vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản dịch vụ.

11) Shared (Không Phải Tài Khoản Đại Lý)

Tai khoản Shared lưu trữ không được phép bán lại cho người khác các dịch vụ lưu trữ web, nếu bạn muốn bán lại hosting thì bạn cần phải có một tài khoản đại lý (reseller).

12) Thay Đổi Giá

Các dịch vụ khách hàng đang sử dụng có thể thay đổi giá trong tương lai, MaxServer sẽ liên hệ và thông báo tới khách hàng trước thời điểm dịch vụ hết hạn 30 ngày. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi giá niêm yết trên MaxServer.com, và có thể tăng thêm tài nguyên cho các gói tại bất cứ lúc nào.

13) Giới Hạn Trách Nhiệm Và Từ Chối Bảo Đảm

Trong mọi trường hợp, MaxServer không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

MaxServer không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

MaxServer cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của MaxServer, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. MaxServer sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.

Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của Mắt Bão; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

14) Cung Cấp Thông Tin Theo Luật Pháp

MaxServer có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần có sự đồng ý hoặc thông báo cho khách hàng theo yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan đó. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật.

15) Thay Đổi Điều Khoản Dịch Vụ

MaxServer bảo lưu quyền sửa đổi chính sách của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn