Chính Sách Bảo Mật

Sửa đổi lần cuối: 7/23/2016


Chính sách bảo mật này mô tả các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, những gì chúng tôi làm với các thông tin đó, và phương án bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

1) Thông Tin

+ Khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, và thông tin thanh toán như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn.

+ Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành khảo sát người sử dụng, và để cung cấp thông tin cá nhân nào đó, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, sở thích đặc biệt…,. Bạn không cần phải cung cấp loại thông tin này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không muốn.

+ Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để cần hỗ trợ, chúng tôi cũng có thể hỏi bạn thông tin về hệ điều hành, phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác.

+ Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thấy được địa chỉ IP của bạn, thời điểm và thời gian truy cập, số trang và thời gian của các trang trên website của chúng tôi mà bạn xem. Chúng tôi có thể ghi chú các thông tin này tới các thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn.

+ Chúng tôi cũng sẽ đặt một cookie để cho chúng tôi biết bạn như một vị khách hàng mới hoặc khách hàng cũ khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Xem Cookie dưới đây là gì. Chúng tôi có thể ghi chú cookie này tới các thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn.

+ Nếu chúng tôi gửi cho bạn một e-mail, chúng tôi có thể bao gồm một công cụ sẽ cho chúng tôi biết các e-mail đã được mở và đã được xem.

2) Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như sau:

+ Cho mục đích thanh toán và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

+ Để thông báo khuyến mại đặc biệt hoặc cung cấp thông tin khác về dịch vụ đến địa chỉ e-mail. Chúng tôi cũng có thể gửi e-mail thông báo khuyến mại đặc biệt từ các đối tác của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không cung cấp cho các đối tác địa chỉ e-mail của bạn hoặc các thông tin cá nhân khác. Nếu bạn không muốn nhận các e-mail, bạn có thể chọn không nhận e-mail trong tương lai bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn kèm trong e-mail.

+ Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin chúng tôi đã thu thập được từ các cuộc khảo sát người sử dụng, khách thăm website để giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân về bạn cho bất kỳ người nào khác ngoài:

+ Một thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý theo yêu cầu của họ

+ Một người hoặc một công ty đã mua lại và sở hữu công ty của chúng tôi

+ Các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi (như xử lý thanh toán credit card), tùy thuộc vào các bên thứ ba đồng ý với chúng tôi rằng họ sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn bí mật

+ Đến các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, cụ thể là Công Ty TNHH MaxServer;

Chúng tôi tuyệt đối không chuyển hoặc bán thông tin của bạn để đưa vào danh sách e-mail bên thứ ba hoặc danh sách tiếp thị khác.

3) Sử Dụng Thông Tin Không Phải Là Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu thống kê tổng hợp về khách hàng của chúng tôi với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp. Số liệu thống kê tổng hợp này sẽ không có thông tin cá nhân.

4) Cookie Là Gì

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt web của máy người dùng. Các cookie sẽ nhận diện trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào website của chúng tôi.

5) Bảo Mật Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn trong cơ sở dữ liệu an toàn.

6) Bảo Mật Dành Cho Trẻ Em

Dịch vụ của chúng tôi là không có sẵn cho trẻ em dưới 16 tuổi, và chúng tôi sẽ không cố ý duy trì thông tin về bất cứ ai dưới 16 tuổi.

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn