Chính Sách Sử Dụng (AUP)

Sửa đổi lần cuối: 7/23/2016


Chính sách nói chung của MaxServer là hoạt động như một nhà cung cấp trung lập quyền truy cập vào mạng Internet toàn cầu. MaxServer có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ một khách hàng truy cập vào bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi MaxServer khi MaxServer thấy rằng tài khoản đó đã được sử dụng không đúng.

1. Không Sử Dụng Cho Mục Đích Bất Hợp Pháp Hoặc Bị Cấm

Như một điều kiện của việc sử dụng các dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng dịch vụ (bạn cũng sẽ không được cho phép người dùng cuối sử dụng dịch vụ) cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi điều khoản AUP này. Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ (bạn cũng sẽ không được cho phép người dùng cuối sử dụng dịch vụ) trong bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm giảm hiệu suất bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi MaxServer, hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ ba, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác với bất kỳ dịch vụ của chúng tôi.

2. Cách Sử Dụng Dịch Vụ

Dịch vụ được thiết kế cho phép bạn và người dùng cuối của bạn để giao tiếp với người khác thông qua Internet. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ (và yêu cầu người dùng của bạn sử dụng các dịch vụ) chỉ để gửi và nhận các dữ liệu hợp pháp, và khi áp dụng, liên quan đến một Dịch vụ cụ thể. Bằng một ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi bạn (hoặc người sử dụng cuối của bạn) sử dụng dịch vụ, bạn (và người sử dụng cuối của bạn) sẽ KHÔNG ĐƯỢC:

2.1 Sử dụng dịch vụ cho các mục đích tôn giáo, chính trị, cờ bạc; đề án kim tự tháp (đa cấp, ponzi), thư dây chuyền, thư rác, tin nhắn hay bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không mong muốn (thương mại hay cách khác).

2.2 Phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác.

2.3 Xuất bản, tải lên, phân phát, phát tán hoặc truyền bá bất kỳ nội dung phỉ báng, khiêu dâm, hoặc nội dung bất hợp pháp, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc khiêu dâm trẻ em ảo.

2.4 Xuất bản, đăng, tải, phát tán hoặc truyền bá bất kỳ chủ đề, tên, tục tằn hoặc thông tin nào xúi giục kỳ thị, phân biệt, thù địch hoặc bạo lực đối với một người hoặc một nhóm người bởi vì họ thuộc về một chủng tộc, một tôn giáo hay một quốc gia.

2.5 Tải lên, hoặc chỉnh sửa các file sẵn có chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc luật thương hiệu (hoặc bởi quyền riêng tư hoặc công khai), trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết để làm như vậy.

2.6 Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin, bao gồm cả hình ảnh hoặc ảnh chụp, được làm sẵn thông qua các dịch vụ bằng bất cứ cách nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

2.7 Tải lên những file chứa virus, trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, corrupted files, hoặc bất kỳ phần mềm khác tương tự hoặc các chương trình có thể làm hư hỏng, không hoạt động của tài sản người khác.

2.8 Tải các dữ liệu được đăng bởi người sử dụng của Dịch vụ mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được phân phối một cách hợp pháp theo cách đó.

2.9 Giới hạn hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.10 Thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại, trừ khi cần thiết để vận hành trang web của bạn và được cho phép trong chính sách bảo mật trang web của bạn (nếu có).

2.11 Vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam hoặc điều khoản dịch vụ của MaxServer.

2.12 Tạo một thông tin cá nhân giả với mục đích lừa dối người khác.

2.13 Làm máy chủ TOR.

2.14 Sử dụng, tải về hoặc sao chép, hoặc cung cấp (có phí hoặc miễn phí) bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết để làm như vậy.

2.15 Các công cụ quét mạng hoặc quét cổng (port) chỉ được phép thực hiện khi được ủy quyền rõ ràng bởi các máy chủ và/hoặc mạng đích. Quét cổng trái phép, vì bất kỳ lý do gì, tất cả đều bị nghiêm cấm.

MaxServer có quyền được tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu như MaxServer xét thấy cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của cơ quan pháp luật, hoặc chỉnh sửa, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần tùy theo quyết định hợp lý của MaxServer.

MaxServer không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông tin chi tiết hoặc quy định được tìm thấy chi tiết trên mọi dịch vụ của chúng tôi và, do đó, MaxServer từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các dịch vụ và bất kỳ phán quyết nào từ sự tham gia của bạn với bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi.

3. Chấm Dứt/Đình Chỉ Dịch Vụ

MaxServer không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ. Tuy nhiên, MaxServer có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ và loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. MaxServer có quyền đơn phương chấm dứt quyền truy cập của bạn tới bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo, vì vi phạm AUP này. quyền lợi và nghĩa vụ của bạn khi chấm dứt bất kỳ dịch vụ được điều chỉnh bởi điều khoản Đình Chỉ/Chấm Dứt trong Điều khoản dịch vụ. Khi chấm dứt dịch vụ, quyền truy cập dịch vụ của bạn cũng ngay lập tức bị chấm dứt. MaxServer sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ nội dung của tài khoản đã bị chấm dứt dịch vụ.

4. Không Spam; Phá Hoại

MaxServer sẽ ngay lập tức chấm dứt bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi tin rằng đang truyền hoặc có kết nối với bất kỳ thư rác hoặc email số lượng lớn mà người nhận họ không mong muốn.

5. Thông Báo Vi Phạm Bản Quyền

MaxServer tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi cũng yêu cầu người dùng của chúng tôi làm như vậy. Nếu bạn tin rằng tài sản của bạn đã được sao chép một cách vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị xâm phạm, xin vui lòng cung cấp cho MaxServer các thông tin sau:

5.1 một chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích tài sản trí tuệ khác;

5.2 một mô tả tác phẩm có bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;

5.3 một mô tả của tài liệu (địa chỉ link liên kết) mà bạn cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ của chúng tôi;

5.4 địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

5.5 sự xác nhận của bạn tin rằng việc sử dụng bản quyền tranh chấp này là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và

5.6 một sự xác nhận từ bạn, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành động khai báo gian dối, những thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và bạn là giữ bản quyền hoặc là chủ tài sản đó hoặc bạn là người được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích tài sản trí tuệ khác.

Bạn có thể gửi thông báo về vi phạm bản quyền của bạn tới:
Báo cáo lạm dụng

6. Thủ Tục Thông Báo Và Gỡ Bỏ

MaxServer có quyền vào bất kỳ lúc nào có thể thực hiện hành động ‘nhận thông báo vi phạm bản quyền và gỡ xuống’ (‘notice and takedown’) khi nhận được bất kỳ thông báo vi phạm bản quyền. MaxServer có quyền vào bất cứ lúc nào có thể vô hiệu hóa quyền truy cập vào, hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động truy cập vào hoặc từ bất kỳ trang web hoặc bất kỳ tài liệu bị báo cáo là vi phạm bản quyền hay dựa trên những dữ liệu và trường hợp thực tế mà từ đó các hoạt động vi phạm bản quyền là rõ ràng.

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn