A. Cam Kết Dịch Vụ

Sửa đổi lần cuối: 11/11/2021

Để yêu cầu bồi thường theo SLA tín dụng, chủ tài khoản cần phải mở một vé hỗ trợ nằm trong khu vực hỗ trợ của chúng tôi trong vòng bảy ngày kể từ khi bị sự cố. Bạn phải thông báo chi tiết bao gồm loại hình dịch vụ, tên miền chính, thông tin liên hệ, và mô tả đầy đủ về gián đoạn dịch vụ, bao gồm các bản ghi nếu có. Yêu cầu bồi thường theo SLA sẽ được bộ phận thanh toán nghiên cứu và tín dụng sẽ được phát hành tương ứng. Tín dụng SLA được phát hành dưới hình thức cộng vào tài khoản trên MaxServer để dùng trong chu kỳ thanh toán tiếp theo. Vui lòng đợi tối đa bảy (7) ngày để xử lý yêu cầu bồi thường theo SLA.

1. Áp Dụng Cho Dịch Vụ Hosting/Email/Cloud VPS/Cloud Server:

TỶ LỆ UPTIME

TỶ LỆ BỒI THƯỜNG THỜI GIAN DOWNTIME TỐI ĐA MỖI THÁNG

99,9%

Cam kết 43 phút

99,8%

10% 1 giờ 27 phút

99,7%

20% 2 giờ 11 phút

99,6%

30% 2 giờ 55 phút

99,5%

40% 3 giờ 39 phút

99,4%

50% 4 giờ 22 phút

99,3%

60% 5 giờ 6 phút

99,2%

70% 5 giờ 50 phút

99,1%

80% 6 giờ 34 phút

Nhỏ hơn 99%

100% Lớn hơn 7 giờ 18 phút

2. Áp Dụng Cho Dịch Vụ VPS Giá Rẻ/VPS Nước Ngoài/ VPS VGA:

TỶ LỆ UPTIME

TỶ LỆ BỒI THƯỜNG THỜI GIAN DOWNTIME TỐI ĐA MỖI THÁNG

99,9%

Cam kết 43 phút

99,8%

3% 1 giờ 27 phút

99,7%

6% 2 giờ 11 phút

99,6%

9% 2 giờ 55 phút

99,5%

12% 3 giờ 39 phút

99,4%

15% 4 giờ 22 phút

99,3%

18% 5 giờ 6 phút

99,2%

21% 5 giờ 50 phút

99,1%

24% 6 giờ 34 phút

Nhỏ hơn 99%

30% Lớn hơn 7 giờ 18 phút


B. Điều Khoản Loại Trừ

Dưới đây là danh sách liệt kê những trường hợp downtime mà không phải bồi thường vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

+ Máy chủ bị tắt có chủ ý từ khách hàng hoặc lỗi phát sinh khi khởi động lại (đối với dịch vụ VPS, Cloud, Máy Chủ Riêng).

+ Máy chủ bị gián đoạn do việc quản lý hoặc các phần mềm chạy trên máy chủ do khách hàng hoặc bên thứ ba thực hiện (đối với dịch vụ VPS, Cloud, Máy Chủ Riêng).

+ Không truy cập được dịch vụ do phần cứng bị hư hỏng (thuê chỗ đặt hoặc trường hợp thuê Máy Chủ Riêng).

+ Việc bảo trì đã có thông báo chính thức qua email và trên website.

+ Khách hàng sử dụng dịch vụ và gây gián đoạn dịch vụ của mình.

+ Dịch vụ bị gián đoạn do chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ.

+ Dịch vụ bị gián đoạn do sự cố đường truyền kết nối từ phía khách hàng.

+ Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, khủng bổ, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, hoặc các sự cố mạng quốc gia.

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn