fbpx

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE

 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp)
 • Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website
 • Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần)
 • QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE
 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website
 • Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại MaxServer)
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, MaxServer chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)
 • Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn
 • BÁO CÁO
 • Báo cáo số lượng truy cập website
 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 • TỐI ƯU SEO CHO WEBSITE
  (Chỉ dành cho khách thiết kế web hoặc lưu trữ web tại MaxServer)
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích lượng truy cập Google Analytics
 • Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Phân tích nội dung trùng lặp
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Tối ưu các thẻ meta robot
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 
WebCare #1
1.495.000 đ/tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp)

  10 lần/tháng

 • Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website

  30 sản phẩm/tháng

 • Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần)

  3 banner/tháng

 • QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE

 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website

 • Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố

 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại MaxServer)

 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, MaxServer chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)

 • Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn

 • BÁO CÁO

 • Báo cáo số lượng truy cập website

  1 tuần/1 lần

 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện

  1 tuần/1 lần

 • TỐI ƯU SEO CHO WEBSITE
  (Chỉ dành cho khách thiết kế web hoặc lưu trữ web tại MaxServer)

 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google

 • Phân tích lượng truy cập Google Analytics

 • Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Phân tích nội dung trùng lặp

 • Kiểm tra các link liên kết tới website

 • Tối ưu các thẻ meta robot

 • Thiết lập trang lỗi 404

 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo

WebCare #2
2.484.000 đ/tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp)

  15 lần/tháng

 • Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website

  40 sản phẩm/tháng

 • Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần)

  5 banner/tháng

 • QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE

 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website

 • Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố

 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại MaxServer)

 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, MaxServer chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)

 • Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn

 • BÁO CÁO

 • Báo cáo số lượng truy cập website

  1 tuần/1 lần

 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện

  1 tuần/1 lần

 • TỐI ƯU SEO CHO WEBSITE
  (Chỉ dành cho khách thiết kế web hoặc lưu trữ web tại MaxServer)

 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google

 • Phân tích lượng truy cập Google Analytics

 • Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Phân tích nội dung trùng lặp

 • Kiểm tra các link liên kết tới website

 • Tối ưu các thẻ meta robot

 • Thiết lập trang lỗi 404

 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo

WebCare #3
3.979.000 đ/tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp)

  20 lần/tháng

 • Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website

  50 sản phẩm/tháng

 • Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần)

  7 banner/tháng

 • QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE

 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website

 • Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố

 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại MaxServer)

 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, MaxServer chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)

 • Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn

 • BÁO CÁO

 • Báo cáo số lượng truy cập website

  1 tuần/1 lần

 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện

  1 tuần/1 lần

 • TỐI ƯU SEO CHO WEBSITE
  (Chỉ dành cho khách thiết kế web hoặc lưu trữ web tại MaxServer)

 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google

 • Phân tích lượng truy cập Google Analytics

 • Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Phân tích nội dung trùng lặp

 • Kiểm tra các link liên kết tới website

 • Tối ưu các thẻ meta robot

 • Thiết lập trang lỗi 404

 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn, bất kể là ngày hay đêm, dù nắng hay mưa !

Tài Liệu Hướng Dẫn

 • Nếu bạn cần các bài hướng dẫn chi tiết rõ ràng. Bạn có thể tìm ở đây.

Xem

Gửi Email

 • Bạn cần thêm thông tin ? Gửi ngay email cho chúng tôi để nhận được câu trả lời.

GỬI EMAIL

Tư Vấn Điện Thoại

 • Vui lòng nhập số điện thoại của bạn vào ô dưới đây để nhân viên tư vấn liên hệ lại.

GỌI LẠI CHO TÔI