fbpx

Sửa đổi lần cuối: 8/23/2018

A. Cam Kết Dịch Vụ (SLA)

Để yêu cầu bồi thường theo SLA tín dụng, chủ tài khoản cần phải mở một vé hỗ trợ nằm trong khu vực hỗ trợ của chúng tôi trong vòng bảy ngày kể từ khi bị sự cố. Bạn phải thông báo chi tiết bao gồm loại hình dịch vụ, tên miền chính, thông tin liên hệ, và mô tả đầy đủ về gián đoạn dịch vụ, bao gồm các bản ghi nếu có. Yêu cầu bồi thường theo SLA sẽ được bộ phận thanh toán nghiên cứu và tín dụng sẽ được phát hành tương ứng. Tín dụng SLA được phát hành dưới hình thức cộng vào tài khoản trên MaxServer để dùng trong chu kỳ thanh toán tiếp theo. Vui lòng đợi tối đa bảy (7) ngày để xử lý yêu cầu bồi thường theo SLA.

Tỷ lệ uptime Tỷ lệ bồi thường Thời gian downtime tối đa mỗi tháng
99,9% Cam kết 43 phút
99,8% 10% 1 giờ 27 phút
99,7% 20% 2 giờ 11 phút
99,6% 30% 2 giờ 55 phút
99,5% 40% 3 giờ 39 phút
99,4% 50% 4 giờ 22 phút
99,3% 60% 5 giờ 6 phút
99,2% 70% 5 giờ 50 phút
99,1% 80% 6 giờ 34 phút
99% 100% 7 giờ 18 phút

B. Điều Khoản Loại Trừ

Dưới đây là danh sách liệt kê những trường hợp downtime mà không phải bồi thường vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

  • Máy chủ bị tắt có chủ ý từ khách hàng hoặc lỗi phát sinh khi khởi động lại (đối với dịch vụ VPS, Cloud, Dedicated Server).
  • Máy chủ bị gián đoạn do việc quản lý hoặc các phần mềm chạy trên máy chủ do khách hàng hoặc bên thứ ba thực hiện (đối với dịch vụ VPS, Cloud, Dedicated Server).
  • Việc bảo trì đã có thông báo chính thức qua email và trên website.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ và gây gián đoạn dịch vụ của mình.
  • Dịch vụ bị gián đoạn do chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ.
  • Dịch vụ bị gián đoạn do sự cố đường truyền kết nối từ phía khách hàng.
  • Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bổ, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, hoặc các sự cố mạng quốc gia.